ALGEMENE VOORWAARDENAlgemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van FemTech B.V., Nederland, gevestigd in Dordrecht, Nederland. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Dordrecht, Nederland.

Artikel 1. Toepassing van deze algemene voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle gemaakte afspraken tussen FemTech B.V., hierna de Verkoper te noemen, en de Koper, behalve voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
2. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Algemeen
1. Tenzij anders aangegeven, dienen productafbeeldingen alleen als voorbeeld en kunnen ze afwijken van de geleverde producten. Alle details in de catalogus, nieuwsbrief en op de website worden zonder garantie gegeven en kunnen onderhevig zijn aan fouten.
2. Het contract komt tot stand op schriftelijke aanvaarding van de bestelling (orderbevestiging) of bij aflevering van de goederen.

Artikel 3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn in Euro's, inclusief belastingen.
2. Prijzen zijn altijd zoals vermeld in de laatste nieuwsbrief van de Verkoper of op de website van de Verkoper op het moment van de bestelling.

Artikel 4. Bestellingen en levering
1. Bestellingen voor detailhandel en groothandel kunnen alleen afzonderlijk worden gedaan en kunnen om organisatorische redenen niet worden gecombineerd. De koper zal als gevolg hiervan geen extra bezorgkosten oplopen.
2. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren (zonder opgaaf van reden). Als een product is uitverkocht, wordt alleen een vervangend product van gelijke waarde verstrekt als daar uitdrukkelijk om wordt gevraagd. Annuleringen worden alleen geaccepteerd voor producten die niet zijn verzonden.
3. Alle goederen die vanuit het magazijn kunnen worden afgeleverd, worden over het algemeen binnen 2 werkdagen verzonden. Eenmaal verzonden, duurt de levering binnen de E. U. 3 - 10 werkdagen. Buiten de EU kan het tot 6 weken duren voor het afgeleverd wordt. De gegeven indicaties van leveringstijden zijn niet bindend.

Artikel 5. Recht op annulering
1. Annuleringen worden alleen geaccepteerd voor bestellingen die nog niet zijn verwerkt.
2. Gezien het delicate karakter van deze goederen is er geen wettelijk recht om zaad terug te geven als het eenmaal is afgeleverd. Eventuele gebreken worden overwogen onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de sectie "garantie".
3. In geval van daadwerkelijke annulering, moet elke contractuele prestatie die door een van beide partijen is ontvangen worden geretourneerd en moet alle gebruik (bijvoorbeeld rente) worden kwijtgescholden.
4. Alle transportkosten in verband met retourzendingen zijn voor rekening van de koper.
5. Indien de Koper geheel of gedeeltelijk niet in staat is om het contractuele product dat hij van de Verkoper heeft ontvangen terug te sturen, of wanneer dit alleen mogelijk is in een verslechterde toestand, dan is de Koper aansprakelijk voor een vergoeding voor de waarde die verloren is. Dit is niet van toepassing op de aankoop van goederen waarbij deze verslechtering uitsluitend voortkomt uit het testen ervan zoals mogelijk was in een winkeltransactie. De Koper kan dit compensatieplicht anders vermijden als de Koper het artikel niet als eigenaar gebruikt en acties vermijdt die de waarde ervan kunnen verlagen. Items die als een pakket kunnen worden verzonden, moeten worden geretourneerd tegen kosten en risico van de Verkoper.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
1. Goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de volledige betaling is gedaan.

Artikel 7. Betaling
1. Betalingsmethoden omvatten contant geld, creditcard of van te voren via bankoverschrijving (onderstaande bankgegevens). Een gedetailleerde lijst met betaalmethoden is beschikbaar op de website.

Artikel 8. Garantie
1. Verkoper garantie wordt aangeboden is in overeenstemming met wettelijke bepalingen.
2. Verkoper biedt geen garantie voor gebreken die voortvloeien uit het (voortgezet) gebruik van de gekochte goederen.

Artikel 9. Beschadigde of verloren zendingen
1. Verzending en invoer zijn voor risico en rekening van de koper. Kosten die worden gemaakt door invoerrechten, inspectiekosten, behandelingen en dergelijke zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper. Schade aan, of gedeeltelijk verlies van zendingen moet worden opgemerkt na ontvangst door de bezorger van de verzendingsdocumenten. De verkoper kan namens Afnemer een claim indienen voor beschadigde of verloren gegane zendingen met de rederij. Compensatie voor beschadigde of verloren gegane zendingen kan worden gegeven in de vorm van vervangingen, indien van toepassing.

Artikel 10. Importvoorschriften
1. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-naleven van de importbepalingen van de koperslanden. Het is de verantwoordelijkheid van Kopers om te informeren over eventuele voorschriften en vereisten met betrekking tot de import van Verkopers-producten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of kosten die zijn ontstaan door of door de aankoop van Verkopers-producten of het gebruik van de website van Verkoper.

Artikel 12. Gegevensbescherming
1. Privacy
Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen dat u zich veilig voelt bij het kopen van goederen van onze website. Om uw privacy te beschermen, hebben we deze kennisgeving op onze website opgenomen en willen we graag uitleggen hoe we uw privacy beschermen en hoe we de informatie die we van u ontvangen gebruiken. Deze mededeling betreffende gegevensbescherming is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld op de website femaleseeds.nl.
2. Persoonlijke gegevens
Voor zover persoonsgegevens tijdens het contract kunnen worden vastgelegd, worden deze vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden alleen opgevraagd en gebruikt voor zover ze nodig zijn voor het opstellen en uitvoeren van de gerelateerde contractuele overeenkomst en voor elke kredietcontrole. Gebruikers kunnen op elk moment informatie opvragen over hun persoonlijke gegevens zoals opgeslagen door ons. Ze kunnen ook vragen om de verwijdering van dergelijke door ons opgeslagen persoonlijke gegevens zolang de contractuele relatie is beëindigd en de opslag van de gegevens niet is vastgelegd.
3. Your e-mail address...
.... zal zeker niet worden doorgegeven aan anderen (behalve voor zover dit noodzakelijk is voor het invullen van de voorwaarden van de contractuele relatie) om u te beschermen tegen ongewenste reclame (spam).
4. Niet-persoonlijke gegevens
Toegangsgegevens met betrekking tot elke websitetoegangsprocedure worden opgeslagen in een logbestand. Deze gegevens zijn niet gerelateerd aan personen; we kunnen dus niet vaststellen welke gebruikers om welke gegevens hebben gevraagd. De volgende dataset wordt opgeslagen met betrekking tot elk verzoek om informatie:
- naam van de aangevraagde bestanden,
- datum en tijdstip van het verzoek,
- hoeveelheid overgedragen gegevens,
- toegangsstatus (overgedragen bestand, bestand niet gevonden, enz.),
- de pagina van waaruit het verzoek is gedaan
- een beschrijving van het gebruikte type webbrowser
In verband met uw toegang tot de site ontvangen wij gebruiksgegevens die zijn opgeslagen voor statistische doeleinden en die identificatie met behulp van het IP-adres mogelijk maken. Er wordt geen commercieel gebruik gemaakt van persoonlijke gegevens.
5. Technische maatregelen
We hebben de nodige technische en elektronische maatregelen getroffen om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Er worden bijvoorbeeld geen persoonlijke gegevens opgeslagen op onze webserver. De veilige overdracht van uw gegevens tijdens het bestelproces wordt verzekerd door SSL-codering.
6. Neem op elk gewenst moment contact met ons op als u nog vragen heeft over gegevensbescherming.

Artikel 13. Andere
1. Wanneer de koper een zakelijke klant, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder goed van publiek recht is, is onze statutaire zetel de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle claims die voortvloeien uit dit contract. Verkoper heeft ook het recht om gerechtelijke stappen tegen de klant te ondernemen in de rechtbank van zijn eigen geregistreerde kantoor.
2. Mocht enige bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of later zijn rechtsgeldigheid verliezen, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Herroepingsformulier (.doc)

Bedrijfsgegevens
FemTech BV
BTW: NL815678836B01
KvK: 24393074

Telephone: (+31) 0786132263

E-mail address: info@femaleseeds.nl

Postadres
FemTech BV
PO Box 3063
3301 DB Dordrecht,
The Netherlands

Bankgegevens
Rekeninghouder: FemTech BV
Bankrekening: 025.47.80.644
Triodos bank, Zeist, Holland
Swift/BIC code: TRIONL2U
IBAN code: NL96 TRIO 0254 7806 44